II Filar (OFE)

Obecnie jeden z najpopularniejszych tematów.

Na rynku mamy 14 Otwartych Funduszy Emerytalnych.


Co pół roku Komisja Nadzoru Finansowego publikuje rankingi z ostatnich 3 lat. Podsumowania tego typu a także długoterminowe publikowane są też w największych czasopismach takich jak Rzeczpospolita (październik i kwiecień) i Gazeta Wyborcza.


Do OFE trafia obecnie 7,3% pensji brutto.

OFE pobierają prowizję od przekazanej składki przez ZUS w maksymalnej wysokości 3,5% (dwie instytucje pobierają nieco niższą opłatę).


Oprócz prowizji, OFE pobierają również opłatę za zarządzanie- jest ona najniższa w największych Otwartych Funduszach Emerytalnych- ING i AVIVA.


Pomimo powszechności OFE wiedza o nim w społeczeństwie jest bardzo nikła. Dlatego też występuje dosyć dużo patologii na tym rynku. Osoby zmieniające swój Fundusz najczęściej robią to bez racjonalnej analizy wyników i warunków ufając temu co obiecują przedstawiciele.

Proszę nie podejmować nigdy decyzji bez znajomości kilku ostatnich rankingów długoterminowych.


Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat lub zapisać (podjęli Państwo pracę) lub przepisać (z OFE z którego są Państwo niezadowoleni) do największego Otwartego Funduszu Emerytalnego będącego wielokrotnie w czołówce najlepszych OFE prosimy o kontakt.

Wszelkie formalności związane z tym tematem są na naszej głowie.


Proszę pamiętać również o tym że nieprawdą jest to co najczęściej obiecują przedstawiciele OFE próbujący przekonać nas do przejścia do ich Funduszu, czyli:

- w momencie przechodzenia do innego OFE ZUS wcale nie jest zobligowany do wyrównania składek z którymi zalega (zresztą najczęstszą przyczyną braku składek jest nieopłacanie ich przez pracodawców),

- przedstawiciele często obiecują, że sprawdzą czy wszystkie składki były regularnie przelewane- nie mogą tego zrobić bez znajomości całej historii wpłat na OFE oraz znajomości okresów bezrobocia oraz przebywania na zasiłku chorobowym. Może to zrobić jedynie inspektor ZUS’u który będzie miał wgląd w całą dokumentację ubezpieczonego.


Często występujemy w imieniu klienta do ZUS’u celem sprawdzenia czy nie ma nieprawidłowości w terminach i wysokości składek ale potrzebujemy do tego imiennego upoważnienia klienta.

Klient może zrobić to oczywiście sam na druku ZZU (do pobrania w ZUS’ie).


Największą patologią na tym rynku jest łączenie się dwóch przedstawicieli z różnych OFE w nieformalne grupy oraz cykliczne przepisywanie klientów do swoich OFE co dwa lata.


Najpełniejsze informacje na temat rynku OFE znajdą Państwo na stronie KNF:


http://www.knf.gov.pl/opracowania/rynek_emerytalny/dane_o_rynku/dane_o_rynku.html