Polisy posagowe

Gwarantują zebranie określonego kapitału w określonym czasie. Najczęściej produkt ten wybierają rodzice z myślą o dziecku.


Najważniejsze cechy:


- wiedzą Państwo dokładnie jaka część składki stanowi koszt a jak jest inwestowana,

- elementem produktu jest ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie z tytułu niezdolności do wykonywania pracy zawodowej lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,

- dobrowolna opcja zakłada również ubezpieczenie zdrowia dziecka,

- inwestowany kapitał jest gwarantowany- bez względu na zachowanie rynków finansowych firma wypłaci nie mniej niż zostanie wpłacone,

- środki lokowane są w bezpiecznych instrumentach finansowych.